2017 - 2018 Öğrenim Dönemi

BELGESEL FOTOĞRAF PROGRAMI 2017-18 DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

1 - SLR ya da DSLR bir fotoğraf makinesine ve en az bir objektife sahip olmak,

2 - Fotoğrafçılık tekniğine hakim olmak,

3 - Belgesel fotoğraf alanında daha önce küçük de olsa üretimde bulunmuş olmak ve üretime devam etmeyi hayatının belirleyici yanlarından biri olarak görmek,

4 - Web sayfamızdaki Ön Başvuru Formu'nu doldurarak göndermek,

5 - Belirli bir temaya yönelik, birbirini tamamlayan ve temel olarak belgesel fotoğraf kapsamına girecek fotoğraflardan oluşan bir portfolyoyu başvuru sırasında basılı ya da sayısal ortamda teslim etmek,

6 - Özgeçmiş (CV) , Belgesel Fotoğraf Programı'na katılma nedenini anlatan bir niyet mektubu/başvuru metni ve portfolyo'dan oluşan başvuru dosyasını en geç 10 Eylül 2017'de, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'ne teslim etmek,*

7 - Ön başvuru koşullarını yerine getiren adaylarla 10 Eylül - 5 Ekim 2017 tarihlerinde mülakat yapılacaktır. Adayların kendilerine verilecek gün ve saatte mülakata katılımları beklenmektedir. (Çalışanlar için görüşmeler akşam saatlerinde yapılabilecektir.)

8 - 5 Ekim 2017'de açıklanacak olan mülakat sonuçlarına göre katılımcı olarak kabul edilen adayların, kendileriyle görüşülerek belirlenecek gün ve saatte Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir,

9 - Başvuru sahiplerinin 10 Ekim 2017 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında pazar günleri yapılacak olan seminerlere ve Ağustos-Eylül 2018 tarihleri arasında 15 günde bir yapılacak proje oturumlarına katılımı engelleyecek bir duruma sahip olmaması ve bu doğrultuda hazırlanmış olan SEMİNERLERE DEVAMLILIK SÖZLEŞMESİ'ni kayıt sırasında imzalayarak güvence vermesi istenmektedir.**

10 - SEMİNER DEVAMLILIK SÖZLEŞMESİ gereği olarak seminerlerin 3.000 TL olan toplam bedelinin eksiksiz ve zamanında ödeneceği güvencesi verilmelidir. Ödemeler taksitle (12 taksit) yapılabilecektir.*** Programı herhangi bir neden ile tamamlayamayacak olan katılımcıların ödemelerin tamamını yapması gerekmektedir.

 

 

SÖZ KONUSU KOŞULLARI YERİNE GETİREBİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ BİZİ HEMEN ARAYABİLİRSİNİZ!

TEL: 0212 292 1002  

 

PORTFOLYO HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

- Portfolyonuz, bir tema içermelidir ve seçtiğiniz anlatım yöntemi belgesel fotoğrafın temel özelliklerini taşımalıdır.

- Fotoğraflarınızın renkli ya da siyah-beyaz çekilmiş olması önem taşımamaktadır.

- Fotoğraflarınızın, optik nesnelliği  sayısal ve başka yollarla köklü biçimde değiştirmiş uygulamaları içermemesi önerilir.

- Portfolyonuzun, en az 10, en çok 20 fotoğraftan oluşmasına özen gösteriniz.

- Portfolyonuzu basılı ya da sayısal ortamda teslim edebilirsiniz. Sayısal ortamdaki fotoğrafların teknik sorunları göz önünde tutarak çift DVD/CD'ye yüklenmesi ve bu biçimde teslim edilmeleri gerekmektedir. DVD/CD dışındaki sayısal portfolyo sunumları kabul edilmeyecektir.

- Basılı olarak teslim edilen portfolyolarınızı, Kasım ayının ilk haftası içinde geri alabilirsiniz. Bu tarihten sonra meydana gelebilecek kayıplardan Galata Fotoğrafhanesi sorumlu kabul edilemez.

 

 ** BELGESEL FOTOĞRAF PROGRAMI SEMİNERLERİNE DEVAMLILIK SÖZLEŞMESİ örneği

Belgesel Fotoğraf Programı’ndaki seminerler 12 ayda tamamlanacaktır.

Öğrenim günü pazar günüdür ve seminerler, öğle tatili dahil 12.00-20.00 saatleri arasında yapılır. Zorunlu veya gerekli durumlarda önceden bildirilmek kaydıyla öğrenim gününde ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Öğretim, fotoğraf seminerleri, sosyal bilimler seminerleri ve proje oturumlarından oluşacaktır. Öğrencilerden program süresi içerisinde ödevler dışında, en az bir grup ve bir bireysel belgesel fotoğraf projesi geliştirmeleri beklenmektedir.        

Belgesel Fotoğraf Programı’nda seminerlere katılım bedeli 3000 TL'dir. (Kayıt sırasında 500 TL + 12 ay boyunca her ay 200 TL + Mart 2017'de rutin ödeme dışında artı 100 TL, biçiminde ödeme yapılacaktır. TOPLAM: 3000 TL)

Belgesel Fotoğraf Programı katılımcılarınin aşağıda belirtilen durumlarda seminerlere katılımı iptal edilecek ve seminerlere katılım bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olacaklardır.

1. 12 ay sürecek olan öğrenim programında beş(5) günden fazla mazeretsiz olarak devamsızlık yapılması durumunda,

2. Öğrenim sürecinin mazeretsiz olarak tamamlanmaması durumunda,

3. Öğrenim süresince kendilerinden beklenen çalışmaların ve projelerin gerçekleştirilmemesi durumunda, katılımcı okul koordinatörü tarafından en az iki kez yazılı olarak bilgilendirilecek ve durumda değişiklik olmaması halinde, seminer katılım bedelinin tamamı katılımcı tarafından Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi’ne fatura tarihini izleyen 15 gün içerisinde ödenecek ve katılımcının Belgesel Fotoğraf Programı ile ilişkisi kesilecektir.

Programı herhangi bir nedenle tamamlamayan katılımcılar, program bedeli olan 3000 TL'yi ödemekle yükümlüdür.

 Yukarıdaki sözleşme maddelerini okudum ve seminerlere katılmak için benden beklenen yukarıda belirtilmiş sözleşme maddelerindeki koşulların tamamını kabul ediyorum.

 TARİH:

 ADI-SOYADI:

 İMZASI:

 

 *** SEMİNERLERE KATILIM BEDELİ

Belgesel Fotoğraf Programı’nda seminerlere katılım bedeli 3000 TL'dir. (Kayıt sırasında 500 TL + 12 ay boyunca her ay 200 TL + Mart 2018'de rutin ödeme dışında artı 100 TL, biçiminde ödeme yapılacaktır. TOPLAM: 3000 TL)

Seminerlere Devamlılık Sözleşmesi’nin belirtilen durumlardaki ihlali katılımcıyı, öğrenime katılım bedelinin tamamını ödemekle yükümlü kılar.